Nieuws

Jaarverslagen 2013 en 2014

Voor u ligt het jaarverslag 2013 en tevens van 2014 van de Stichting Hulp voor Afrika , beide jaarverslagen zijn samengevoegd en willen wij u graag op de hoogte brengen wat er in het afgelopen twee jaar is bereikt.

Het dorp Banyaka waar de Stichting Hulp voor Afriak werkzaam is ligt in het binnenland. Daar is de economische situatie nog slechter dan aan de kust waar het toerisme een belangrijke bron van inkomsten is. De inkomsten in ons gebied moeten hoofdzakelijk komen uit de land– en tuinbouw. Door te weinig regen in het afgelopen jaar was het een slecht jaar voor de oogst. Dit betekent weinig inkomen en ook een tekort aan voedsel en het is mede daardoor moeilijk om de schoolgelden voor de kinderen te betalen en te zorgen voor een goede gezondheidszorg. In Afrika is de armoede groot. The Gambia staat op de DAC-lijst als één van de armste landen. Een derde van alle sterfgevallen bij kinderen beneden de leeftijd van 5 jaar is te wijten aan ondervoeding.

De doelstelling van de St. Hulp voor Afrika is om de vrouwen die werkzaam zijn op de groentetuin, te ondersteunen zodat zij kunnen zorgen voor voldoende en volwaardig voedsel voor hun families, speciaal voor hun opgroeiende kinderen. Met de opbrengst van de verkoop van een deel van de oogst kunnen de vrouwen het schoolgeld betalen en kunnen zij zorgen voor een goede gezondheidszorg voor de familie.

Lees hier het hele jaarverslag